Tầm nhìn /

TẦM NHÌN

Nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Đến năm 2030, nuôi trồng thủy sản Việt Nam sẽ trở thành ngành sản xuất phát triển bền vững, là ngành chủ lực cung cấp thực phẩm chất lượng, bổ dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng, và tạo nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của nông dân.

Sản xuất nuôi trồng thủy sản định hướng đến nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, và hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế.

Sản xuất nuôi trồng thủy sản định hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức của phát triển dựa trên những tiến bộ về kỹ thuật và quản lý.

Chủ đề 1-Nghiên cứu và đào tạo

Thúc đẩy nghiên cứu cải tiến công nghệ hiện có, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới, và đổi mới hệ thống đào tạo nguồn nhân lực nhằm đảm bảo sự kết hợp kiến thức và kỹ năng vào sản xuất cho sự phát triển bền vững cả về kinh tế-xã hội và môi trường của nuôi trồng thủy sản Việt Nam.

Chủ đề 2-Thương hiệu và thị trường

Đảm bảo các sản phẩm thủy sản của Việt Nam đều có thương hiệu được xây dựng trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao, bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe và an toàn, và được nhận biết bởi người tiêu dùng ở các thị trường ngày càng mở rộng trong và ngoài nước.

Chủ đề 3-Tiêu chuẩn và chứng nhận

Hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng trên cơ sở khoa học đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng về sản phẩm thủy sản bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe và an toàn, và thiết lập khung quản lý minh bạch và tin cậy cho việc đánh giá và chứng nhận để khuyến khích thực hành nuôi trồng thủy sản tốt.

Chủ đề 4-Hoàn thiện thể chế và chính sách

Hoàn thiện thể chế và đảm bảo các cơ chế và chính sách đồng bộ, ổn định, minh bạch và bình đẳng nhằm thúc đẩy các đóng góp nhiều bên cho sự phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn và bền vững.

Xem thêm

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, nuôi trồng thủy sản Việt Nam sẽ trở thành ngành sản xuất phát triển bền vững, là ngành chủ lực cung cấp thực phẩm chất lượng, bổ dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng, và tạo nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của nông dân.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, nuôi trồng thủy sản Việt Nam sẽ trở thành ngành sản xuất phát triển bền vững, là ngành chủ lực cung cấp thực phẩm chất lượng, bổ dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng, và tạo nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của nông dân.

VINATIP

Liên Kết

GIỚI THIỆU VINATiP

VINATiP - viết tắt tên tiếng Anh của Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (Vietnam Aquaculture Technology and Innovation Platform) - là diễn đàn quốc gia của các bên liên quan hoạt động vì sự phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

Hội thảo Thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án EURASTiP, ngày 20/7/2017, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức hội thảo về thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam.