EURASTiP và VINATiP /

Họp Ban điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam mở rộng

Ngày 20/04/2019, tại Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM đã diễn ra cuộc họp Ban Điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (VINATiP) mở rộng nhằm tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2019 của Dự án EURASTIP và VINATiP.

Tham gia cuộc họp, ngoài các thành viên của Ban điều hành VINATiP, còn có đại diện của các thành viên VINATiP là các hiệp hội (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam-VASEP, Hiệp hội cá tra Việt Nam-VINAPA, Hiệp hội Tôm Mỹ Thanh), viện nghiên cứu và trung tâm (Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2-RIA2, Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững-ICAFIS) và công ty (Biomin Việt Nam, GreenFeed, Tập đoàn Việt Úc, Vĩnh Hoàn). Tại cuộc họp, TS. Đinh Thế Nhân và TS. Nguyễn Như Trí lần lượt trình bày các báo cáo về các hoạt động của Dự án EURASTIP và Diễn đàn VINATiP trong năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019. Các đại biểu đã tham gia thảo luận và góp ý về kế hoạch hoạt động của VINATiP trong năm 2019, về Tầm nhìn (Vision) và Kế hoạch nghiên cứu và đổi mới nuôi trồng thủy sản (NTTS) Việt Nam (Strategic research and innovation of Vietnam Aquaculture, SRIA) và về việc phối hợp với các đối tác Liên minh Châu Âu (EU) tổ chức sự kiện “Đối thoại giữa các doanh nghiệp NTTS EU và Việt Nam” nhân sự kiện Hội chợ VIETFISH vào cuối tháng 8 năm 2019. Các đại biểu cũng đã đề xuất Ban tổ chức sự kiện với VINATiP là Trưởng ban cùng các Phó trưởng ban là đại diện VASEP, VINAPA và ICAFIS.

Các đại biểu tham gia thảo luận

Các đại biểu tham gia thảo luận

Nhân cuộc họp này, TS. Nguyễn Như Trí - Chủ tịch Ban điều hành VINATiP, đã giới thiệu TS. Lê Thanh Lựu (ICAFIS) và Ông Trương Đình Hòe (VASEP) tham gia Ban điều hành VINATiP và đã được chấp thuận.

VINATiP

 

Xem thêm

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Họp Ban điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam mở rộng

Ngày 20/04/2019, tại Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM đã diễn ra cuộc họp Ban Điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (VINATiP) mở rộng nhằm tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2019 của Dự án EURASTIP và VINATiP.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, nuôi trồng thủy sản Việt Nam sẽ trở thành ngành sản xuất phát triển bền vững, là ngành chủ lực cung cấp thực phẩm chất lượng, bổ dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng, và tạo nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của nông dân.

VINATIP

Liên Kết

GIỚI THIỆU VINATiP

VINATiP - viết tắt tên tiếng Anh của Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (Vietnam Aquaculture Technology and Innovation Platform) - là diễn đàn quốc gia của các bên liên quan hoạt động vì sự phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

Hội thảo Thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án EURASTiP, ngày 20/7/2017, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức hội thảo về thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam.