EURASTiP và VINATiP /

Hội thảo ‘Xác định ưu tiên nghiên cứu và đổi mới chiến lược cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam’

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (VINATiP), Hội thảo ‘Xác định ưu tiên nghiên cứu và đổi mới phục vụ phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam’ do Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM cùng phối hợp tổ chức vào ngày 17/8/2018, tại Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM.

Mục tiêu của Hội thảo là nhằm xây dựng kế hoạch nghiên cứu và đổi mới chiến lược (strategic research and Innovation for Aquaculture, SRIA) đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040 để tạo nền tảng cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.

Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ các trường có đào tạo nguồn nhân lực thủy sản, các viện nghiên cứu thuộc Bộ NN&PTNT, các chi cục thủy sản của các địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.

Toàn cảnh hội thảo

Thảo luận nhóm theo chủ đề

Tại Hội thảo, các báo cáo viên từ các viện trường và Tổng cục Thủy sản đã trình bày các chủ đề về sự đóng góp của nghiên cứu cho phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) Việt Nam trong thời gian qua, các thách thức của phát triển bền vững, tầm nhìn và định hướng phát triển của ngành NTTS Việt Nam trong tương lai; tổng quan về tình hình nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong nuôi trồng thuỷ sản trên thế giới và ở nước ta trong thời gian vừa qua; các thành tựu và nhu cầu nghiên cứu trên các đối tượng nuôi chính như cá tra, tôm biển và cá biển; nhu cầu và xu thế thị trường thủy sản toàn cầu và một số định hướng nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong NTTS trong thời gian tới. Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhóm về tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến NTTS và xác định các ưu tiên nghiên cứu và đổi mới phục vụ phát triển bền vững dựa trên các thách thức và tầm nhìn của NTTS Việt Nam. Trên cơ sở thảo luận nhóm và thảo luận chung tại hội trường, các đại biểu tham gia Hội thảo đã đề xuất danh mục các chương trình, dự án nghiên cứu và đổi mới đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040 trên các môi trường nuôi (ngọt, lợ và mặn), các đối tượng nuôi chủ yếu (cá tra, tôm biển),… để tạo nền tảng cho phát triển bền vững NTTS ở Việt Nam. Danh mục các chương trình và dự án nghiên cứu và đổi mới sẽ được các cơ quan quản lý chuyên ngành và khoa học công nghệ, và các tổ chức có liên quan tham khảo và triển khai thực hiện một cách đồng bộ ở các cấp, ngành tại các vùng, miền một cách phù hợp.

VINATiP

- Tài liệu Hội thảo

Xem thêm

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Họp Ban điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam mở rộng

Ngày 20/04/2019, tại Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM đã diễn ra cuộc họp Ban Điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (VINATiP) mở rộng nhằm tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2019 của Dự án EURASTIP và VINATiP.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, nuôi trồng thủy sản Việt Nam sẽ trở thành ngành sản xuất phát triển bền vững, là ngành chủ lực cung cấp thực phẩm chất lượng, bổ dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng, và tạo nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của nông dân.

VINATIP

Liên Kết

GIỚI THIỆU VINATiP

VINATiP - viết tắt tên tiếng Anh của Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (Vietnam Aquaculture Technology and Innovation Platform) - là diễn đàn quốc gia của các bên liên quan hoạt động vì sự phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

Hội thảo Thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án EURASTiP, ngày 20/7/2017, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức hội thảo về thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam.