EURASTiP và VINATiP /

Hội thảo xây dựng ‘Tầm nhìn của Nuôi trồng thủy sản Việt Nam’

Trong thời gian qua, nuôi trồng thủy sản Việt Nam không ngừng phát triển cả về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị hàng hóa. Theo Tổng cục thủy sản, kết quả sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2017 đạt bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là các đối tượng chủ lực tôm và cá tra. Diện tích NTTS cả nước trong năm 2017 đạt 1,103 triệu ha (bằng 103,1% so với năm 2016) và sản lượng NTTS đạt hơn 3,8 triệu tấn (bằng 105,47% so với năm 2016). Đối với sản phẩm cá tra, diện tích nuôi năm 2017 ước đạt 5.222 ha (tăng 4,5% so với năm 2016), sản lượng cá tra ước đạt 1,25 triệu tấn (tăng 5,3% so với năm 2016) và kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1.785 triệu USD (tăng 4,07% so với năm 2016). Đối với sản phẩm tôm, diện tích nuôi tôm nước lợ tính đến ngày 29/12/2017 là 722.360 ha (bằng 103,9% so với năm 2016); trong đó diện tích thả nuôi tôm sú là 622.394 ha (bằng 103,7% so với năm 2016), diện tích nuôi tôm chân trắng là 99.967 ha (bằng 106,1% năm 2016). Sản lượng tôm ước đạt 688.987 tấn (bằng 104,8% năm 2016); trong đó sản lượng tôm sú là 261.623 tấn (bằng 99,2% so với năm 2016) và tôm chân trắng là 427.364 tấn (bằng 108,6% năm 2016). Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2017 đạt trên 8,3 tỷ USD, riêng kim ngạch xuất khẩu hai mặt hàng tôm và cá tra đạt 5,647 tỷ USD, chiếm hơn 67,2% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thủy sản.

Mặc dầu đạt được nhiều thành tựu nhưng sự phát triển của nuôi trồng thủy sản Việt Nam vẫn thiếu tính bền vững cả về kỹ thuật, môi trường và kinh tế-xã hội. Có nhiều yếu tố đóng góp cho sự thiếu bền vững, đặc biệt là thiếu một tầm nhìn của nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Để vượt qua các thách thức của phát triển bền vững, nuôi trồng thủy sản Việt Nam cần những đổi mới và các giải pháp dựa trên nền tảng khoa học cho các vấn đề của sản xuất.

Hội thảo về Xây dựng Tầm nhìn của Nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Ngày 20/1/2018, Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (VINATiP) đã tổ chức hội thảo với sự tham dự của các thành viên Ban điều hành và một số khách mời của Tổng cục thủy sản tại Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Mục tiêu của hội thảo này nhằm xây dựng tầm nhìn (vision) cho nuôi trồng thủy sản Việt Nam và các chủ đề (theme areas) liên quan là (1) nghiên cứu và đào tạo, (2) thương hiệu và thị trường, (3) tiêu chuẩn và chứng nhận, và (4) thể chế và chính sách. Sau khi nghe đại diện Ban thư ký của VINATiP trình bày dự thảo, các đại biểu đã thảo luận và cho những ý kiến bổ ích để nhóm soạn thảo hoàn thiện tầm nhìn của nuôi trồng thủy sản Việt Nam và các chủ đề liên quan trong thời gian tới. Các thành viên Ban điều hành cũng thông qua kế hoạch hoạt động của VINATiP trong năm 2018 như tổ chức hội thảo về xây dựng kế hoạch nghiên cứu và đổi mới chiến lược (strategic research and innovation agenda, SIRA), xây dựng cơ chế hoạt động, kết nạp hội viên, tổ chức các hội thảo nhằm xác định nhu cầu, chia sẻ kinh phí và nguồn lực nghiên cứu cho hai sản phẩm thủy sản chủ lực của Việt Nam là tôm và cá tra.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tiến sĩ Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản, ghi nhận vai trò của VINATiP cũng như đóng góp của Dự án EURASTiP cho phát triển thủy sản Việt Nam và hứa tạo điều kiện cho Dự án EURASTiP tham gia các chương trình phát triển của Tổng cục trong thời gian tới.

VINATiP

Xem thêm

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Họp Ban điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam mở rộng

Ngày 20/04/2019, tại Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM đã diễn ra cuộc họp Ban Điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (VINATiP) mở rộng nhằm tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2019 của Dự án EURASTIP và VINATiP.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, nuôi trồng thủy sản Việt Nam sẽ trở thành ngành sản xuất phát triển bền vững, là ngành chủ lực cung cấp thực phẩm chất lượng, bổ dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng, và tạo nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của nông dân.

VINATIP

Liên Kết

GIỚI THIỆU VINATiP

VINATiP - viết tắt tên tiếng Anh của Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (Vietnam Aquaculture Technology and Innovation Platform) - là diễn đàn quốc gia của các bên liên quan hoạt động vì sự phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

Hội thảo Thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án EURASTiP, ngày 20/7/2017, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức hội thảo về thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam.