EURASTiP và VINATiP /

Hội thảo Giới thiệu Dự án EURASTiP

Ngày 1/7/2017, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu Dự án Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Á-Âu (Dự án EURSATiP) tại Việt Nam và bàn về việc thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam trong khuôn khổ Dự án EURASTiP.

Đại biểu tham dự Hội thảo giới thiệu Dự án EURASTiP

Ngày 1/7/2017, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu Dự án Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Á-Âu (European-Asian Technology and Innovation Platform - EURASTiP) tại Việt Nam. Tham gia hội thảo là đại diện của người nuôi thủy sản, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, các hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học cùng một số khách mời.

Trong hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về tính bền vững và chỉ ra những nguyên nhân làm cho nuôi trồng thủy sản Việt Nam phát triển thiếu bền vững. Các đại biểu đã được giới thiệu về nội dung Dự án EURASTiP. Các đại biểu nhất trí rằng Dự án EURASTiP là một cơ hội góp phần cho sự bền vững của nuôi trồng thủy sản nước nhà thông qua các chương trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Châu Âu và Việt Nam.

Các đại biểu cũng đã thảo luận về khả năng thành lập một Diễn đàn nhiều bên quốc gia (National Multi-stakeholder Platform – NMP), một sản phẩm của Dự án EURASTiP, như một phương tiện cho sự đối thoại của các bên liên quan trong nước về các giải pháp bền vững cho các vấn đề của nuôi trồng thủy sản và như một công cụ cho sự đối thoại giữa ngành thủy sản Việt Nam và Châu Âu về các chương trình hợp tác trong tương lai. Các đại biểu đã góp ý về tên gọi, cấu trúc và các chủ đề của Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam trong tương lai.

Cập nhật ngày 31-08-2017

Xem thêm

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Họp Ban điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam mở rộng

Ngày 20/04/2019, tại Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM đã diễn ra cuộc họp Ban Điều hành Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (VINATiP) mở rộng nhằm tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2019 của Dự án EURASTIP và VINATiP.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, nuôi trồng thủy sản Việt Nam sẽ trở thành ngành sản xuất phát triển bền vững, là ngành chủ lực cung cấp thực phẩm chất lượng, bổ dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng, và tạo nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của nông dân.

VINATIP

Liên Kết

GIỚI THIỆU VINATiP

VINATiP - viết tắt tên tiếng Anh của Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (Vietnam Aquaculture Technology and Innovation Platform) - là diễn đàn quốc gia của các bên liên quan hoạt động vì sự phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

Hội thảo Thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án EURASTiP, ngày 20/7/2017, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức hội thảo về thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam.