VINATiP là gì /

GIỚI THIỆU VINATiP

VINATiP - viết tắt tên tiếng Anh của Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (Vietnam Aquaculture Technology and Innovation Platform) - là diễn đàn quốc gia của các bên liên quan hoạt động vì sự phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản Việt Nam.

Hoàn cảnh ra đời

Ở Châu Âu, nuôi trồng thủy sản (NTTS) thương mại phát triển nhờ phần lớn vào các qui trình và công nghệ hiện đại đã được phát triển hay hoàn thiện. Nuôi trồng thủy sản Châu Âu phải đáp ứng nhiều yêu cầu về môi trường, an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan đến người tiêu thụ. Tăng trưởng nhanh của NTTS ở Châu Á đang đặt ra những thách thức quan trọng đối với tính bền vững, công bằng xã hội và công nghệ thích hợp.

Sự hợp tác ngày càng phát triển trong lãnh vực NTTS giữa Châu Á và Châu Âu rõ ràng mang lại những lợi ích cho cả hai bên mặc dầu có những khác biệt đặc trưng, từ các giải pháp có thể được chia sẻ về các vấn đề quản lý và kỹ thuật đến sự hài hòa về chính sách và các qui định. Nhằm đạt được sự tăng trưởng như dự kiến, ở cả Châu Âu và Châu Á cần thiết lập các hoạt động NTTS bền vững qua đó cải thiện hiệu quả sử dụng các nguồn lực, giảm tác động môi trường, đồng bộ hóa các tiêu chuẩn và cải thiện các tiếp cận thị trường. Để đạt được các mục tiêu phát triển NTTS phức tạp của cả hai châu lục đòi hỏi một cách tiếp cận đa ngành và đa phương, sự thiết lập các mạng lưới mới và thúc đẩy đối thoại để thống nhất các mục tiêu và các phương tiện hoàn thành chúng. Sự cải thiện các kỹ năng và năng lực được đòi hỏi bởi các lãnh vực chuyên môn của NTTS có thể được thực hiện thông qua giáo dục, đào tạo và các chương trình trao đổi nghề nghiệp.

Để giải quyết các vấn đề trong phát triển nuôi trồng thủy sản ở Châu Á, điều quan trọng nhất là thiết lập sự tin tưởng trong cách tiếp cận nhiều bên. Liên minh Châu Âu đã có nhiều thí dụ thành công, một cách đáng kể là Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới NTTS Châu Âu (European Aquaculture Technology and Innovation Platform – EATiP) và các diễn đàn thành viên (mirror platforms), nơi mà các nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các tổ chức phi chính phủ làm việc cùng nhau, cung cấp một cách tiếp cận từ dưới lên để xác định và giải quyết các vấn đề của sự phát triển bền vững. Những cấu trúc như vậy không hiện diện ở Châu Á. Như vậy, yêu cầu đầu tiên cho sự hợp tác thành công giữa Châu Âu và Châu Á là cung cấp sự hỗ trợ một cấu trúc tương tự ở Châu Á cho phép đối thoại giữa ngành NTTS với những cá nhân và tổ chức liên quan ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế.

Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (VINATiP), một Diễn đàn Nhiều bên Quốc gia (National Multi-Stakeholder Platform), ra đời như là sản phẩm của Dự án Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Á-Âu (European-Asian Technology and Innovation Platform, EURASTiP). VINATiP hoạt động như một đối tác cần thiết của EATiP và các diễn đàn thành viên (EATiP Mirrors).

Mục tiêu

VINATiP đóng góp cho sự bền vững của phát triển nuôi trồng thủy sản Việt Nam thông qua:

• Xác định các nhu cầu nghiên cứu và đổi mới nhằm khắc phục các khó khăn trở ngại của sự phát triển bền vững.

• Thông tin các nhu cầu nghiên cứu và đổi mới đến các cơ quan quản lý, viện trường, các tổ chức và người quan tâm.

• Phát triển các biện pháp và cấu trúc qua đó cải tiến các điều kiện khung về nghiên cứu, phát triển và đổi mới để cổ vũ sự phát triển bền vững của NTTS Việt Nam.

• Trợ giúp các thành viên về tổ chức các hoạt động, đặc biệt về thiết lập các điều kiện cho nghiên cứu nói chung và cung cấp quản trị phối hợp và các dịch vụ hỗ trợ.

• Xác định và triển khai các hoạt động mà qua đó cải thiện tính cạnh tranh của nuôi trồng thủy sản Việt Nam và các ngành sản xuất có liên quan, đặc biệt các hoạt động đặt nền tảng trên cơ sở nghiên cứu.

Cấu trúc của VINATiP

Cấu trúc khung của VINATiP bao gồm:

- Ban Điều hành (Steering Committee): bao gồm đại diện của các thành phần trong chuỗi giá trị NTTS. Ban Điều hành chịu trách nhiệm về quyết định và điều phối các kế hoạch và nội dung hoạt động của Diễn đàn.

- Ban thư ký (Secretariat): có vai trò giúp việc cho Ban điều hành

- Nhóm công tác theo chủ đề (Theme Working Groups): có trách nhiệm đề xuất và triển khai các hoạt động đã được quyết định bởi Ban Điều hành.

Các chủ đề của Diễn đàn

VINATiP xác định 4 chủ đề có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển bền vững và tính cạnh tranh của NTTS Việt Nam, bao gồm:

1. Nghiên cứu và đào tạo

2. Thương hiệu và thị trường

3. Tiêu chuẩn và chứng nhận

4. Hoàn thiện thể chế và chính sách

Ban Điều hành

1. TS. Nguyễn Như Trí, Trưởng ban (Trưởng khoa - Khoa TS Trường ĐHNL Tp.HCM)

2. TS. Đinh Thế Nhân, Phó Trưởng ban (Điều phối viên Dự án EURASTiP tại Việt Nam)

3. TS. Trần Đình Luân, Thành viên (Tổng cục phó Tổng cục Thủy Sản)

4. Bà Tô Thị Tường Lan, Thành viên (Phó Tổng thư ký VASEP)

5. Bà Trần Thị Thu Nga, Thành viên (Ủy viên Ban thường vụ TW Hội nghề cá VN)

6. Bà Quách Thị Thanh Bình, Thành viên (Phó Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh)

7. TS. Dương Nghĩa Quốc, Thành viên (Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam)

8. TS. Lê Hồng Phước, Thành viên (Giám đốc TTQTMT&BTSNB - Viện NCNTTS2)

9. Ông Lê Sơn Tùng, Thành viên (Phó Tổng giám đốc Công ty Godaco)

10. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Thành viên (Giám đốc Công ty Dentifood)

11. TS. Lê Thanh Lựu, Thành viên (Giám đốc ICAFIS)

12. Ông Trương Đình Hòe, Thành viên (Tổng thư ký VASEP)

Ban Thư ký

1. TS. Nguyễn Phúc Cẩm Tú, Trưởng ban (Khoa TS Trường ĐHNL Tp.HCM)

2. Ông Nguyễn Văn Tư, Thành viên (Khoa TS Trường ĐHNL Tp.HCM)

3. Ông Lê Thế Lương, Thành viên (Khoa TS Trường ĐHNL Tp.HCM)

4. Bà Nguyễn Thị Đan Thanh, Thành viên (Khoa TS Trường ĐHNL Tp.HCM)

Nhóm công tác CĐ1

1. TS. Lê Hồng Phước, Trưởng nhóm (Giám đốc TTQTMT&BTSNB - Viện NCNTTS2)

2. TS. Nguyễn Phúc Cẩm Tú, Thành viên (Trưởng bộ môn BM Sinh học và QLNLTS - Khoa TS Trường ĐHNL Tp.HCM)

3. Ông Nguyễn Minh Tùng, Thành viên (Thư ký Hiệp hội tôm Mỹ Thanh)

Nhóm công tác CĐ2

1. Bà Tô Thị Tường Lan, Trưởng nhóm (Phó Tổng thư ký VASEP)

2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Thành viên (Giám đốc Công ty Dentifood)

3. Ông Lê Sơn Tùng, Thành viên (Phó Tổng giám đốc Công ty Godaco)

Nhóm công tác CĐ3

1. Bà Trần Thị Thu Nga, Trưởng nhóm (Ủy viên Ban thường vụ TW Hội nghề cá VN)

2. TS. Dương Nghĩa Quốc, Thành viên (Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam)

3. Ông Lê Thanh Hùng, Thành viên (Khoa TS Trường ĐHNL Tp.HCM)

Nhóm công tác CĐ4

1. TS. Trần Đình Luân, Trưởng nhóm (Tổng cục phó Tổng cục Thủy Sản)

2. Bà Quách Thị Thanh Bình, Thành viên (Phó Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh)

3. Ông Trần Thanh Phong, Thành viên (Phó Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam)

Xem thêm

GIỚI THIỆU VINATiP

VINATiP - viết tắt tên tiếng Anh của Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (Vietnam Aquaculture Technology and Innovation Platform) - là diễn đàn quốc gia của các bên liên quan hoạt động vì sự phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản Việt Nam

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, nuôi trồng thủy sản Việt Nam sẽ trở thành ngành sản xuất phát triển bền vững, là ngành chủ lực cung cấp thực phẩm chất lượng, bổ dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng, và tạo nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của nông dân.

VINATIP

Liên Kết

GIỚI THIỆU VINATiP

VINATiP - viết tắt tên tiếng Anh của Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới Nuôi trồng thủy sản Việt Nam (Vietnam Aquaculture Technology and Innovation Platform) - là diễn đàn quốc gia của các bên liên quan hoạt động vì sự phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Đối thoại Việt Nam - Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Ngày 30/8/2019, sự kiện đối thoại giữa các đại biểu Việt Nam và Châu Âu vì sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản đã được tổ chức bên lề Triển lãm Quốc tế thủy sản Vietfish 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP tại Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference

Một diễn đàn (session) về chủ đề ‘Giới thiệu Dự án EURASTiP và Diễn đàn VINATiP’ đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Aquaculture Vietnam 2018 Conference tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/102018 do Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững (ICAFIS) hỗ trợ tổ chức.

Hội thảo Thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án EURASTiP, ngày 20/7/2017, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức hội thảo về thành lập Diễn đàn nhiều bên quốc gia cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Việt Nam.